JAGUNG ROMBAU SODAP JANG...RASO SEKALI ONDAK LA III

20100529

Segerombolan JP


Lawatan Segerombolan JP baru posting bersama pegawai dari putra jaya,mereka tuai,timbang dan kira sayur setiap batas dan rekodkan.
Semoga kau orang jadi JP yang baik...AminnnnnnnnnNo comments: