JAGUNG ROMBAU SODAP JANG...RASO SEKALI ONDAK LA III

20090429

Ladang Serai Gajah.


Serai gajah berpontensi untuk diproses sebagai serbok kerana kandungan serat yang tinggi,berat dan menguntungkan.

No comments: